Referenční stavby

  • • Studie lávky v Lokti
    Test

    Cílem studie dle zadání objednatele je návrh lávky pro pěší v prostoru pod obloukovým mostem s vhodným využitím nosné konstrukce stávajícího mostu pro podepření lávky. Studie má prokázat vhodnost technického i estetického řešení uvažované lávky v místě mostu.


  • • Studie lávky přes Horní nádraží v K.Varech
    Test

    Předmětem studie je návrh přemostění kolejiště Horního nádraží novou lávkou pro pěší, při splnění alespoň minimalizovaných požadavků na podjezdnou výšku elektrizované tratě. Lávka je navržena jako zavěšená ocelová konstrukce, s pylonem v místě nejvíce vzdálených kolejí a se spirálovou rampou. Celková délka přímé části lávky je 85,14 m , spirálová část má délku 48 m. Závěsy jsou umístěny po 7,5 m.