Referenční stavby

 • • Rekonstrukce mostu přes Ohři v Kyselce
  Test

  Rekonstrukce mostu přes Ohři v Kyselce u Karlových Varů.Jedná se o most na původní vlečce z Vojkovic do závodu Mattoni v Kyselce. Most v současné době slouží pouze pro silniční provoz, protože vlečka byla zrušena. Hlavní dopravní zátěží je přejezd kamionů a nákladních vozů do lisovny závodu Mattoni za řekou.


 • • Oprava železničního mostu na vlečce v Sokolově
  Test

  V letech 2004-2006 proběhla generální oprava mostu na vlečce Momentive Specialty Chemicals. Most má 9 samostatných nosných konstrukcí, jedná se o trámové příhradové konstrukce (3 pole s horní mostovkou a 6 polí s dolní mostovkou) a 5 přechodových polí mezi hlavními nosnými konstrukcemi. V rámci opravy došlo ke kompletní výměně podélníků mostovky a rekonstrukci mostního svršku. Na základě statického přepočtu byly některé prvky nosné konstrukce zesíleny, případně vyměněny.


 • • Oprava mostu ev.č.21229-1 přes Ohři v Chocovicích
  Test

  Rekonstrukce provizorního (dlouhodobě využívaného) silničního mostu o třech polích . Nosnou konstrukci tvoří typová provizorní konstrukce armádního provizoria Bailey Bridge typ JJ. Rozpětí polí je 15,2+15,24+12,2m. Spodní stavba je železobetonová. Stávající most byl ve velmi špatném technickém stavu.


 • • Most v km 38,514 trati Mariánské Lázně - K.Vary
  Test

  V rámci rekonstrukce mostu bylo na základě přepočtu provedeno zesílení mostu, rekonstrukce svršku a nová PKO.