Referenční stavby

 • • Most v km 38,514 trati Mariánské Lázně-K.Vary
  Test

  Nosnou konstrukci tvoří šikmý železobetonový rám kolmé světlosti 4,0m, šikmost je 75 º. Nosná konstrukce byla zhotovena za provozu v dočasné poloze mimo trať , následně byla ve výluce osazena těžkým jeřábem do definitivní polohy.


 • • Rekonstrukce mostu Oloví
  Test

  Vetknutý parabolický železobetonový obloukový most z roku 1912. Délka přemostění je 24,0 m, vzepětí oblouku ve vrcholu je 2,80 m.Nosná konstrukce patří do t.zv.Melanovy soustavy. V rámci rekonstrukce byla rozšířena vozovka na mostě. Pohledový líc rozšířené klenby byl vytvořen ze ŽB prefabrikátů tl. 200 mm včetně konzoly a římsy. Původní zábradlí bylo nahrazeno kopií.


 • • Most přes Ohři Tuhnice-Rybáře
  Test

  Zavěšený most přes Ohři v Karlových Varech. Nosnou konstrukci tvoří obousměrně předpjatá ŽB parapetní deska s chodníkovými konzolami. Parapety mají směrem do vozovky tvar svodidlové zídky New Jersey. Deska je ve 2 rovinách zavěšena na ŽB pylony. Závěsy jsou složeny z monostrandů průměru 15,7mm a chráněny PE obalem. Vnější ochranu celého závěsu tvoří HDPE trubka.


 • • Most v km 3,402 trati Železná Ruda-Plzeň
  Test

  V souvislosti s prodloužením nástupiště zastávky Železná Ruda centrum byl nahrazen most přes řeku Řeznou novým železobetonovým mostem se zabetonovanými nosníky s průběžným štěrkovým ložem. Pro nástupiště byl postaven samostatný most přes řeku Řeznou. Jedná se o třípolový sdružený rám z předpjatých nosníků MKT (v příčném řezu 1ks).


 • • II/209 Chodov
  Test

  Původní železniční most s nevyhovují podjezdnou výškou a směrovým uspořádáním komunikace byl nahrazem mostem novým. Nosná konstrukce je šikmá železobetonová deska s tuhou výztuží z válcovaných profilů HE 450M. Most je na každé z opěr uložen na dvojici elastomerových ložisek, založení je hlubinné na vrtaných pilotách.


 • • Rekonstrukce mostu Richmond
  Test

  Most přes řeku Teplou leží na hlavním přístupu k hotelu Richmond v Karlových Varech. Stavební stav mostu si vyžádal rekonstrukci nosné konstrukce a mostního příslušenství s tím, že prvky dekorace byly restaurovány, případně nahrazeny kopií původních prvků. Nosnou konstrukci tvoří monolitické železobetonové rámové nosníky ztužené příčníky a deskou.


 • • Oprava mostu ev.č. 218-017 přes potok na Rolavě
  Test

  Stavba se nachází u osady Rolava cca 2,0 km za obcí Přebuz ve směru na Stříbrnou. Nadmořská výška území je 880,0 m. Původní nevyhovující most byl odstraněn. Nový most je navržen jako šikmý železobetonový polorám s rovnoběžnými křídly. Kolmá světlá šířka mostního otvoru je 5,00 m , světlá výška je min. 1,41 m. Na mostě bylo osazeno dřevěné svodidlo.


 • • Most přes Chodovský potok
  Test

  Most leží na komunikaci k OC Tesco v Karlových Varech. Jedná se o třípolový most přes Chodovský potok a biokoridor. Nosnou konstrukci tvoří spojitá deska z předpjatého betonu bodově podepřená. Rozpětí polí je 13,5+18,0+13,5 m. Most je založen na velkoprůměrových pilotách. Mezilehlé podpěry (sloupy) jsou vetknuty přímo do hlav pilot (systém "pilíř-pilota").


 • • Rekonstrukce Karlova mostu přes řeku Teplou
  Test

  Most arcivévody Karla přes řeku Teplou ve Slovenské ulici v Karlových Varech byl postaven v roce 1912 dle projektu firmy Pittel & Brausewetter . Jedná se o šikmý betonový obloukový most s podchodem pro pěší postavený využitím systému profesora Melana. Typické pro Melanův systém je částečné zavěšení skruže na železné nosníky. V rámci rekonstrukce bylo repasováno původní zábradlí.