Referenční stavby

 • • Lávka přes Ohři na cyklostezce v Tašovicích
  Test

  Visutá lávka pro pěší a cyklisty přes Ohři na cyklostezce z Karlových Varů do Svatošškých skal. Rozpětí polí je 14,90+54,0+14,90m.


 • • Lávka v Pobřežní ulici ve Svatavě
  Test

  Ocelová lávka s dřevěnou mostovkou přes řeku Svatavu ve Svatavě. Nosnou konstrukci lávky tvoří dva ocelové obloukové nosníky ze silnostěnných trubek 244,5/12,5 o rozpětí 34,40m.


 • • Lávka pro pěší v Karlových Varech
  Test

  Lávka u víceúčelové haly v Karlových Varech převádí návštěvníky haly přes frekventovanou Západní ulici.Nosnou konstrukci tvoří spojitá železobetonová monolitická deska o osmi polích tloušťky 400mm. Podpěry jsou tvořeny členěnými stojkami z ocelových trubek.


 • • Lávka pro pěší v rekreační oblasti Pytel
  Test

  Lávka převádí lesní cestu (Klostermannovu stezku) přes koryto Božkovského potoka v zalesněné rekreační oblasti Pytel východně od města Plzeň. Lávka je celodřevěná konstrukce s dvěma příhradovými nosníky, dřevěnou podlahou, zábradlím a zastřešením. Rozpětí lávky je 8,40m.


 • • Visutá lávka v Lokti v Zahradní ulici
  Test

  V rámci stavebních úprav lávky vyvolaných havarijním stavem nosné konstrukce byla původní lávka nahrazena novou konstrukcí. Nová lávka je opět navržena jako visutá s dřevěnou mostovkou. Nosnou konstrukci tvoří 2 ocelová lana vedená přes sedla nízkých pylonů ukotvená do stávajících opěr. Rozpětí lávky je 32,6m.


 • • Stavební úpravy lávky v areálu Toscana
  Test

  Ocelová lávka přes řeku Teplou se nachází v areálu apartmánového komplexu Toscana. Lávka z roku 1880 má rozpětí 18,0m. Ocelová konstrukce je nýtovaná dvoutrámová s horní ŽB mostovkou. V rámci stavebních úprav byla opravena NK, zhotovena nová mostovka a repasováno původní zábradlí.


 • • Divadelní lávka v Karlových Varech
  Test

  Lávka přes řeku Teplou se nachází v centru lázeňské zóny v Karlových Varech. Propojuje promenádní prostor Staré Louky na levém břehu s prostorem před Karlovarským městským divadlem. Rozpětí lávky je 18,0 m. Nosnou konstrukci tvoří svařovaná trámová konstrukce s ortotropní mostovkou. Součástí lávky jsou schodiště a bezbariérové rampy na předpolích.


 • • Lávka přes Svatavu ve Svatavě
  Test

  Nová lávka je navržena v ose původní lávky. Nosnou konstrukci tvoří jednopolová ocelová příhradová konstrukce s dolní mostovkou z dubových fošen. Konstrukce je uložena na ložiska vytvořená z kolejnic.


 • • Provizorní lávka Těšovice
  Test

  Provizorní visutá lávka se nachází na severním okraji obce Těšovice v těsné blízkosti stávající sdružené lávky a převádí přes řeku Ohři trasu pro pěší a cyklisty mezi obcemi Královské Poříčí a Těšovice.Rozpětí hlavního pole je 38,0 m. Mostovku tvoří příčné polorámy zavěšené na nosných lanech ve vzdálenostech 1,25m a podélně pokládané fošny.


 • • Plynárenská lávka v Karlových Varech
  Test

  Lávka přes Ohři (v sousedství plynárny) byla postavena ve 30.letech 19.století firmou Weyss &Freytag.Lávka má 4 pole rozpětí 19,50+19+34 +19,4m. Nosnou konstrukci je tvoří 2 ŽB parapetní trámy. V rámci rekonstrukce byla sanována nosná konstrukce i spodní stavba.